Від Автора
Першого грудня 2019 року вступить у силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва».

Якось не гоже відставати від новітніх державницьких тенденцій, а тому до уваги читачів нове інтернет-видання. Назва його ББП (Будівництво безпроблем). У всякому разі, так хочеться.

З одного боку, як зазначено на сайті видання, воно є концептуальним продовженням друкованих журналів «Вісник Держархбудінспекції» (2007-2017) та «Вісник будівельника» (2017-2019), до випуску яких мав безпосереднє відношення автор цих рядків.

З іншого, це реакція на масові запити потенційних читачів щодо створення електронного варіанту вказаних видань. Але просте дублювання друкованого журналу в електронній формі не дає можливості використати всі переваги виключно електронного видання. Насамперед, щодо оперативності в оприлюдненні і актуалізації підготовлених матеріалів. Тому тільки електронне.

Разом з тим, щоб забезпечити доступ до напрацьованої інформаційної бази, перші випуски ББП планується сформувати в основному із публікацій, наведених у різні роки у вище зазначених друкованих виданнях. Актуалізованих, звичайно.

Головною метою, як попередніх так і наступних публікацій, лишається моделювання практичних ситуацій, пов'язаних із застосуванням норм будівельного законодавства, як з боку безпосередніх учасників будівництва (замовників, проектантів, підрядників та інш.) так і контролюючих органів.

Годі говорити, що мало яка правова чи технічна норма може бути застосована у чистому вигляді. Як правило, говорячи будівельною мовою, вона потребує прив'язки до практичної ситуації. А з цим зараз якраз не просто.

Проблема ще і у тому, що як діючі, так і нові норми при їх прийнятті практично не моделюються з точки зору можливості об'єктивного і однозначного контролю за їх дотриманням. Так би мовити, «класика жанру» пункт 10 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затвердженого наказом Мінрегіону від 16 травня 2011 року №45:« 10. Склад та зміст проектної документації об'єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.»

Канули у лепту часи, коли будівельне відомство було головною і, фактично, останньою інстанцією у трактуванні будівельних норм. Методичні посібники, технічні інструкції, роз'яснення, які постійно видавалися ним, врегульовували найскладніші практичні ситуації будівництва. Сьогодні відомство обмежене сухими параграфами законів і нормативно-правових актів (НПА), будь-яке розширене тлумачення яких відразу сприймається за нові регуляторні норми. А отже потребує внесення змін до НПА, яке триває роками. І так по колу. Сумно, але факт.

Публікації, які будуть розміщені у ББП, звісно не можуть претендувати ні на офіціоз, ні на категоричне тлумачення тих чи інших норм. Це певне бачення ситуації автора (чи авторів) з урахуванням власних уявлень та досвіду. Хтось з ним погодиться і візьме до свого арсеналу аргументів. Хтось ні, і можливо буде правий. І висловлене бачення тільки підкріпить його у своїй правоті. Але це все рівно краще ніж його (певного бачення) відсутність.

Анатолій Григор
Випуск 1-2019 Жовтень
ID 1-2019


52
грн.
131
грн.
Зміст випуску:
  • Від автора
Проектування та будівництво
  • Про об'єкт будівництва. Терміни і визначення 24 грн. ( 8 стор.)
  • Про назву об'єкта будівництва
    Непрості наслідки «простого» рішення 27 грн. ( 9 стор.)
Ліцензування у будівництві
  • Реалії безстроковості ліцензії 26 грн. (8 стор.)
Контроль за будівництвом
  • Про періодичність планових перевірок 32 грн. (14 стор.)
Наукові дослідження
  • Пасивний сонячний будинок 22 грн. ( 9 стор.)

Окремі публікації що входять в цей випуск