Кому готуватися до планової перевірки у 2022 році?

39,00
грн.
Щоб отримати відповідь на це питання потрібно дочекатися 1 грудня 2021
року.
Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон
про контроль):
1. Планові заходи здійснюються відповідно до річних планів, що
затверджуються органом державного нагляду (контролю) не пізніше 1 грудня
року, що передує плановому. Внесення змін до річних планів здійснення
заходів державного нагляду (контролю) не допускається, крім випадків зміни
найменування суб’єкта господарювання та виправлення технічних помилок.
Річні плани оприлюднюються на офіційних веб-сайтах органів
державного контролю до 1 грудня року, що передує плановому.

Пунктом першим Порядку здійснення державного архітектурно-
будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 23 травня 2011 року No553 (далі – Порядок держархбудконтролю)
встановлено, що
Під час здійснення заходів державного архітектурно-будівельного
контролю щодо суб’єктів містобудування (юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців) на об’єктах будівництва органи державного архітектурно-
будівельного контролю зобов’язані забезпечити дотримання вимог статті 1,

статті 3, частин першої, четвертої, шостої - восьмої, абзацу другого частини
десятої, частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 4, частин першої - четвертої
статті 5, частини третьої статті 6, частин першої - четвертої та шостої статті 7,
статей 9, 10, 19, 20, 21, пункту 3 статті 22 “Прикінцеві положення” Закону
України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”.

Тобто, норми щодо термінів затвердження і оприлюднення планів
перевірок поширюються і на сферу держархбудконтролю.
Правда вимога стосується наче тільки суб’єктів містобудування:
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. А замовниками об’єктів
будівництва нерідко є громадяни. Не беруся коментувати цю колізію, це справа
правників. Скажу лиш, що абзац перший пункту 1 Порядку
держархбудконтролю, де перелічені суб’єкти містобудування, такого уточнення
щодо замовника не містить. Як, до речі, й інші пункти, де згадується замовник.
Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Ваш Email
Ваш мобільний телефон
Промокод