Думки

ВТРАЧАЄМО ПОЗИЦІЇ?

Досліджуючи внесені у поточному році зміни (а вони вже вносилися двічі)  до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560, звернув увагу, як на мене, на малоприємну для замовників проектів будівництва та проектувальників виниклу тенденцію.
Свого часу, з десяток років тому, було прийнято кардинальне рішення, яке знайшло відображення у статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», частини 5 і 6, які залишаються незмінними до цих пір:
«5. Встановлення випадків та порядку проведення експертизи проектів будівництва іншими законами не допускається
6. Проектна документація на будівництво об’єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.»

Іншими словами: всі вимоги до проектної документації мають бути встановлені у будівельних нормах і правилах, стандартах. За їх дотримання відповідає проектувальник, а у визначених законом випадках разом з експертною організацією.
Проектувальники і замовники зітхнули з полегшенням, бо левова частка часу приходилася не на розроблення проекту, а на отримання різних висновків, погоджень у численних інстанціях. Не можна сказати, що зазначені інстанції з радістю зустріли таке рішення, але певний час паритет зберігався.
У 2019 році з’явилася оцінка впливу на довкілля, яка додається до проектної документації для проведення її експертизи. А відтепер (з 28 серпня 2020 року) до проекту додаються ще й результати експертизи, що здійснюється відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації” та (!) звіт аудиту безпеки автомобільної дороги.
Якщо результати перевірки проекту будівництва називати якимись іншими термінами (звіт з оцінки впливу на довкілля, аудит безпеки автомобільної дороги) – суть процесу це ж не змінює. Наприклад:
«аудит безпеки автомобільних доріг - незалежне, системне, технічне та детальне оцінювання впливу проектних рішень на безпеку автомобільних доріг»;
Тобто, якщо автомобільна дорога запроектована відповідно до будівельних норм і правил, що підтверджується позитивним експертним звітом, вона ще не є безпечною?
Чи не так? Таке собі тихе повзуче повернення до попередніх часів. Адже, зверніть увагу, Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та окремих її завдань (проектів) був затверджений ще у 2002 році (чинна редакція затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. № 294) і лише зараз реінкарнувався.
Не треба бути пророком у тому, що зазначені нововведення можуть надихнути на непереборне бажання взяти участь у проектному процесі й інші подібні інстанції. А так добре все починалося.