Думки

ЩО ПЕРЕВІРЯТИ – ЯКІСТЬ ЧИ ПОРЯДОК БУДІВНИЦТВА?

Мається на увазі, під час проведення заходів державного контролю у будівництві. Допоки готується реформа такого контролю, можна й поміркувати.
Звичайно, ліпше і те й інше. Однак практично неможливо і, навряд, чи доцільно. Спробую пояснити.
Під контролем якості будівництва треба розуміти такий процес, результатом якого є повна і абсолютна впевненість у тому, що всі будівельні роботи виконані відповідно до проектної документації, з дотриманням будівельних норм і стандартів, використані матеріали і вироби належної якості.
За результатами контролю порядку будівництва досягається впевненість, що учасниками будівництва дотримані всі вимоги, передбачені не менш як десятком встановлених порядків, починаючи, у всякому разі, з  порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів і аж до порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Результатом такого дотримання, очевидно, має стати досягнення належної якості будівництва. Хотілося б у це вірити, але якось не дуже «гріє».
Ризикне хтось стверджувати, що орган державного контролю у будівництві (не важливо, як він там зватиметься) здатен фізично забезпечити контроль якості? Можливо якихось невеликих об’єктів будівництва, де результати всіх виконаних робіт на виду і їх легко оглянути. Можливо деяких робіт, щодо якості виконання яких надійшли нарікання, із застосуванням всіх передбачених можливостей: вибірковим розкриттям конструкцій, проведенням замірів та лабораторних досліджень, залученням експертів тощо.
Але щодо класичних об’єктів будівництва у повному обсязі – нереально. Як може контролююча особа оцінити якість робіт, при виконанні яких вона не була присутня, а оглянути їх не має змоги. Не кажучи вже про обсяги такого огляду. Залишається тільки довіряти записам у виконавчій документації, які ведуть зовсім інші особи: така собі «свята» трійця: виконроб, технічний і авторський нагляд. Саме вони, об’єктивно, і є відповідальними за якість будівництва. Тим більше, що всі вони наділені державою відповідними повноваженнями через видачу сертифікатів (те, що практична сертифікація виконробів ще не здійснюється, не може бути виправданням, адже переліком видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальні виконавці яких проходять професійну атестацію, вона передбачена з 18-го березня 2020 року).
На підтвердження сказаного, ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» (п. 8.3) зазначає, що під час будівництва здійснюється державний та ВИРОБНИЧИЙ контроль, авторський та технічний нагляд. Наступним пунктом 8.4 розкривається зміст і призначення ВИРОБНИЧОГО контролю ЯКОСТІ виконання будівельних робіт, які, здається, знімають всі питання щодо того, хто, власне, контролює якість ВСІХ будівельних робіт. Зокрема:
ВИРОБНИЧИЙ контроль включає:
а) вхідний контроль проектної документації;
б) вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування;
в) операційний контроль будівельних процесів;
г) приймальний контроль будівельних робіт та їх результатів, який згідно з підпунктом 8.4.3.5 здійснюється за участю представників будівельної організації, технічного нагляду замовника та авторського нагляду.
Отже, що маємо, у сухому залишку:
1. Треба розуміти, що належне проведення ВИРОБНИЧОГО контролю з великою долею ймовірності гарантує належний рівень якості будівництва. Власне, для цього цей контроль і запроваджено. А тому предмет  перевірки №1 у процесі державного контролю – це стан забезпечення ВИРОБНИЧОГО контролю на об’єкті будівництва, а не його підміна чи дублювання особами, що здійснюють державний контроль.
2. При проведенні планових перевірок об’єктів будівництва обов’язкової потреби у перевірці якості виконаних будівельних робіт не вбачається. Достатньо переконатися у тому, що належним чином організовано і здійснюється виробничий контроль. Це звісно, не спонукає контролера закривати очі на очевидні відхилення від проекту, порушення технології виконання будівельних робіт, застосування непередбачених проектом будівельних матеріалів і виробів. У разі виявлення таких фактів подальша перевірка має вже йти за іншим сценарієм.
3. Так само, як і у разі проведення позапланової перевірки на підставі звернень споживачів будівельної продукції та інших небайдужих осіб щодо неякісного виконання тих чи інших конкретних будівельних робіт. Як уже, зазначалося вище, із застосуванням всього арсеналу наданих повноважень і можливостей.
4. А тепер питання: має сенс проведення перевірки порядку здійснення авторського чи технічного нагляду, а також діяльності виконавців робіт, якщо на об’єкті будівництва виявлені порушення? Можна ж дійти до повного абсурду – за словами класика: «ґудзики на місці, а з костюмом проблеми».
5. Само собою стає ясним, що якщо на об’єкті будівництва виявлені проблеми з якістю виконаних робіт, то питання до всієї трійці – адже вони здійснювали приймальний контроль виконаних робіт. І чи дотримані при цьому організаційні питання нагляду чи ВИРОБНИЧОГО контролю – стає якось не так важливо.  
Отакі міркування навіялись.